Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

EU-kommissionen har fattat beslut om att svenska statens merkostnadsersättning till företaget Samhall bryter mot regelverket, konstaterar arbetsgivarorganisationen Almega.

”Vi har i många år hävdat att statens merkostnadsersättning till Samhall leder till en osund konkurrens i städbranschen. Många av våra medlemsföretag upplever att Samhall lägger alltför låga anbud. Vi välkomnar därför EU-kommissionens beslut”, skriver Emma Unevik, ordförande i Almega Städföretagen i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att Sverige senast den 31 december 2018 ska genomföra en åtgärdslista på sju punkter.

Ärendet började med att ett privat städföretag lämnade in en klagan till EU-kommissionen 2014. Sedan dess har en skriftlig brevväxling mellan EU och den svenska staten mynnat ut i att Sverige har godtagit att bland annat se till att Samhall med hjälp av det statliga stödet inte sänker sina priser under marknadspriset.

EU-kommissionen kommer att kontrollera att Sverige vidtar åtgärderna om att bland annat bättre kontrollera att Samhall inte får för mycket pengar av staten och att öppenheten i redovisningen blir bättre.

Olle Lindström/TT