Etablering:

Ny lagstiftning ska göra att insatserna för nyanlända invandrares etablering blir mer lika de regler som gäller för andra arbetssökande. Rätten till en etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program. Etableringsersättningen ska handläggas av Försäkringskassan, inte Arbetsförmedlingen. En utbildningsplikt införs. Nyanlända som inte deltar i etableringsprogrammets aktiviteter kan varnas och få sin etableringsersättning och bostadsersättning sänkt – en parallell till de regler som gäller för aktivitetsstöd för dem som deltar i andra arbetsmarknadspolitiska program.

Anställning i små företag:

Utvidgat stöd till små företag utan anställda som anställer sin första medarbetare.

Pension:

Skatten sänks för pensionärer. Alla som har pension mellan 10 000 och 35 000 kronor per månad får del av skattesänkningen. Skattesänkningen är som störst vid en pension på 168 000 kronor i pension per år (14 000 kronor i månaden): Där sänks skatten med drygt 200 kronor i månaden för dem med hög kommunalskatt.

Sjukersättning:

Skatten sänks för dem som har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Den som har högsta möjliga sjukersättning kan få en skattesänkning på 2 500 kronor per år.

Höjda bidrag:

Barnbidraget höjs med 200 kronor, från 1 050 till 1 250 kronor i månaden för varje barn. Bostadstilläggen och äldreförsörjningsstödet höjs. Även försörjningsstödet, som är en del av det ekonomiska biståndet (”socialbidraget”) höjs. Det sker genom att riksnormen för försörjningsstöd höjs med 1,6 procent för de olika kostnader som normen bygger på (mat, kläder, telefon med mera).

Växelvis boende:

Ett nytt, särskilt bostadsbidrag införs för barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Bidraget ska stegvis ersätta underhållsstödet för barn som bor växelvis.

Sekretesskydd för offentligt anställda:

Uppgifter som finns om offentligt anställda på myndigheternas intranät, till exempel de anställdas bostadsadress, privata telefonnummer och fotografier för tjänstekort, ska omfattas av sekretess. Tidigare har sådant skydd bara funnits för Justitieombudsmannen och myndigheter där personalen löper särskilt stor risk att utsättas för våld.

Trafik:

Förare som använder mobiltelefon får inte hålla den i handen. Regeln träder i kraft den 1 februari 2018.

Straffavgifterna höjs för överträdelser av kör- och vilotidsregler i transportbranschen (gäller från och med mars).

Tidigare skolstart:

Att gå i förskoleklass från sex års ålder blir obligatoriskt. Därmed förlängs skolplikten med ett år, från nio till tio år.

Politiska partier i skolan:

Tydligare regler för politiska partiers medverkan i skolan. Det är rektorn som bestämmer om politiska partier ska bjudas in. Inbjudan får begränsas till de partier som är representerade i antingen riksdagen, i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet.