Fler och fler av våra medlemmar blir utkastade från sjukförsäkringen utifrån att de kan klara ett vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Regeringsrätten (Numera Högsta förvaltningsdomstolen) avgjorde 2008 en dom som beskriver innebörden av ”Normalt förekommande arbete”. Det vill säga att arbetsförmågan kan tas tillvara i full eller närmast full omfattning. Kravet är normal prestation där det behövs lite eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till de funktionshinder eller medicinska besvär hos arbetstagaren.

Vid den tidpunkten skriver Försäkringskassans (FK) juridikavdelning att:

”FK bör medge bifall i de pågående mål om sjukpenning där den medicinska utredningen visar att det pga. sjukdom hos den försäkrade inte skall klara det och denne inte erbjudits att för honom/henne lämpligt arbete som förekommer i mycket begränsad omfattning.”

Numera struntar FK i den tolkningen och har antagit egna regler för bedömning av sjukpenning.

Den andra kritiken vi riktar till FK är att våra funktionshindrade medlemmar som har en anställning på Samhall jämförs med den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi har medlemmar som nekats sjukpenning efter 14 dagars sjuklön, efter 90 dagar, efter 180 dagar och så vidare.

Där hänvisar Försäkringskassan ofta att ”alla rehabiliteringsåtgärder inte är undersökta”. Detta trots att man inventerat och provat alla förekommande arbeten på arbetsplatsen eller:

  • Det finns normalt förekommande arbeten som passar eller:
  • Det finns inget krav på prestation i Samhall, så du kan ta dina pauser i den omfattning som du själv behöver.

Dessa argument är för oss helt verklighetsfrämmande!

GÖR OM OCH GÖR RÄTT!