Gång på gång har it-haverier på Nya Karolinska sjukhuset i Solna tvingat upp sjukhuset i stabsläge, fått patienter omdirigerade och gjort att hjärtövervakningssystemet, telemetrin, inte fungerat som det ska.

För drygt två veckor sedan var det dags igen. Systemen för larm och telefoni slutade att fungera på hjärtintensiven. När personalen tryckte på larmet fungerade det bara av och till. Samtidigt var det krångel med telefonisystemet, vilket innebar att personalen använde sina privata telefoner för att kalla på hjälp.

– Sker detta igen och vi inte får hjälp kan det få förödande konsekvenser. Patienten kan förblöda om vi står där utan att få hjälp, säger Nathalie Ryner, sjuksköterska på thoraxintensiven på Nya Karolinska, till Expressen.

Efter händelsen började personalen diskutera vad de skulle göra om det skedde igen. Sjuksköterskorna kan inte förlita sig på att någon har möjlighet att springa i väg och leta rätt på en läkare i en krissituation. För att inte påverka patientsäkerheten dök en nödlösning upp strax innan jul — visselpipor.

– Vi hade pratat mest på skämt att vi borde ha visselpipor på oss, och sedan hade någon försett oss med det. Sedan har vi olika attityder till dem, alla använder dem inte. Men jag gör det för att jag ska kunna vara säker på att jag får hjälp, säger Nathalie Ryner.

En sköterska som vill vara anonym berättar:

– Vi har fått fasta telefoner, men eftersom det handlar om IP-telefoni så påverkas de också om nätet ligger nere. Då kan vi inte ringa. Det vi gör är att använda visselpipan eller skrika, säger en intensivvårdssjuksköterska som arbetar på thoraxintensiven till Dagens Nyheter.