Sjukpenning

Du som har sjukpenning och ansöker om ytterligare en period kan från och med 1 januari 2018 få rätt att behålla ersättningen under tiden du väntar på beslut.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sänkt skatt: Har du sjukersättning (tidigare förtidspension) eller aktivitetsersättning? Då sänks din skatt från och med januari 2018.

Höjt bostadstillägg: Ersättning för boendekostnad höjs från 95 till 96 procent. Det innebär 50 kronor mer i tillägg per månad. Och taket för ersättning höjs också, från dagens 5 000 kronor i månaden till att du får stöd för upp till 5 600 kronor i månaden.

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Från och med årsskiftet ska du sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen i stället för till Försäkringskassan. Även ändringar av regler för hur ersättningen blir lägre om du samtidigt får lön eller har någon annan ersättning.

Fler får kostnadsfri tandvård

Den successiva höjningen av åldern för de som får kostnadsfri tandvård tar sista steget. Från och med årsskiftet får du som fyller 23 år under året rätt till statligt stöd.

Underhåll

Du som har barn och får lite, eller inget, ekonomiskt stöd från den andre föräldern får max 1 573 kronor i månaden till och med att barnet fyller 15 år. Från årsskiftet ökar beloppet till 1 723 kronor i månaden när barnet fyllt 15.

Etableringsersättning

Försäkringskassan tar över all administration som har med etableringsersättning att göra från Arbetsförmedlingen. Det handlar om ekonomiskt stöd för nyanlända som deltar i etableringsprogram. Du ska nu till exempel ansöka hos Försäkringskassan.

Prisbasbeloppet

Vid årsskiftet höjs prisbasbeloppet från 44 800 kronor till 45 500 kronor vilket påverkar en rad ersättningar, som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och sjukersättning.

Närståendepenning

Du som vårdar en närstående kan från och med årsskiftet få ersättning för tre fjärdedelar av en dag. Tidigare har du endast kunnat ta ut penningen för en fjärdedels eller halv dag.

Bor du utomlands

Och har ersättning från Försäkringskassan höjs skatten från 20 till 25 procent.