Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen

Demonstrationerna, där invånarna kräver ”jobb och utveckling”, började efter en dödlig gruvolycka. Två bröder omkom i en olycka i en stängd kolgruva, 85 meter under marken, när de försökte hitta kol.

Demonstranterna i den fattiga staden säger att olyckan beror på att staten nonchalerar dem.

– Vi ber staten att hitta en lösning på våra problem: arbetslöshet, dyra vatten och elräkningar. Unga människor går ner i gruvan eftersom de inte har något annat val. Vi ber myndigheterna att hitta alternativ till oss, säger en 23-årig demonstrant.

Kolgruvan var den stora inkomstkällan i staden med omkring 9 000 anställda fram till slutet av 1990-talet då den stängdes.

Tusentals människor har sedan dess lämnat staden och befolkningen har sjunkit från 60 000 till mindre än 45 000 invånare i dag.

Hundratals personer har fortsatt att gå ner i den stängda gruvan och riskerar sina liv och att drabbas av lungsjukdomar för att hitta kol olagligt.

Demonstranterna beskyller lokala tjänstemän för att köpa kolen som plockats upp ur gruvan olagligt till ett underpris, och sedan sälja den dyrt.