Sveriges Veterinärförbund, ett fackförbund inom Saco, arbetsbefriade sin chefsjurist i september i år och skickade hem honom med beskyllningar om att han varit illojal mot förbundet. Han avskedades den 30 oktober.

Den 7 november rapporterade Arbetet att chefsjuristens fackförbund Jusek stämmer Veterinärförbundet.

Avskedandet saknade all grund, enligt Jusek, som krävde allmänt skadestånd för den kränkning chefsjuristen utsatts för, ekonomiskt skadestånd för hans inkomstförlust och dessutom skadestånd för brott mot personuppgiftslagen.

Ett särskilt högt allmänt skadestånd bör utgå dels på grund av att avskedandet är en repressalie för att chefsjuristen larmade internt om misstankar om allvarliga missförhållanden på SVF, dels på grund av den stora spridningen av chefsjuristens personuppgifter på internet, skrev Jusek i stämningsansökan.

Veterinärförbundet, som fick en helt ny styrelse den 8 november, har nu ingått förlikning med chefsjuristen. Vad förlikningen innehåller har parterna enats om att hålla hemligt.

Innebörden är dock att Veterinärförbundet ger chefsjuristen ekonomisk kompensation, och att Jusek därmed drar tillbaka stämningen.

”Juseks stämning av SVF är återkallad och frågan är löst. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Jusek”, skriver Veterinärförbundets styrelse i ett meddelande till medlemmarna.

Arne de Lange, förbundsjurist vid Jusek, bekräftar för Arbetet att han som ombud för chefsjuristen har begärt att Stockholms tingsrätt ska avskriva ärendet.