Offentligt anställda får inte syssla med vad de vill på fritiden. Så kallade bisysslor finns reglerade, och ibland prövas de. Som i fallet med den polisinspektör som under hösten fått ett beslut från Polismyndigheten om att hans bisyssla som egenföretagande föreläsare inom självförsvarssystemet Krav Maga, främst på olika arbetsplatser, inte är okej. Inspektören har nu tagit hjälp av Polisförbundet och LO-TCO Rättsskydd för att få beslutet upphävt.

Myndigheten anser att föreläsningar om självförsvar, som också innehåller träning på olika scenarier och demonstrationer av grepp, inte går att förena med en anställning inom polisen. Polisens våldsmonopol där man använder vissa metoder riskerar att röjas, skriver man. Dessutom kan mannens anställning hos polisens uppfattas av deltagarna som en garanti för kvaliteten. Det finns risk för förtroendeskada, anser Polismyndigheten.

Men polisinspektörens jurist från LO-TCO Rättsskydd uppger i stämningsansökan att det finns såväl böcker om självförsvar som Polishögskolan gett ut att låna på offentliga bibliotek, samt polisutbildare som håller öppna kurser i självförsvar, och om hot och våld på arbetsplatser. Och att det därför är svårbegripligt hur bisysslan skulle skada förtroendet för polisens verksamhet i just det här fallet.