Tandläkaren använde engångsärmar för att dölja sina armar när hon hade män som patienter. Hon hade jobbat som tandläkare i tio år när hennes arbetsgivare Folktandvården i Stockholm förbjöd engångsärmar 2016. Arbetsgivaren meddelade då att kvinnan skulle bli uppsagd om hon inte gick med på förbudet. Kvinnan vände sig till DO som gick vidare med fallet. Och under onsdagen kom Arbetsdomstolens dom. Domstolen går på arbetsgivarens linje, att användandet av engångsärmar riskerar patientsäkerheten.

För ett år sedan kom en dom i ett liknande ärende från tingsrätten i Stockholm där en kvinna som utbildade sig till tandläkare fick rätt att bära engångsärmar. Och Karolinska institutet (KI) där kvinnan studerade hade gjort sig skyldig till diskriminering när man nekade henne detta, enligt tingsrätten.

KI kunde inte bevisa att användandet av engångsärmar ökar risken för smittspridning i någon större grad än användandet av engångshandskar, som används på rutin, resonerade rätten då.

– AD gör alltså i det här målet en annan bedömning än tingsrätten gjorde i målet mot Karolinska Institutet. Domen innebär att dessa kvinnor kan utbilda sig till tandläkare men att de sedan får söka arbete någon annanstans än hos Folktandvården i Stockholm, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet i en kommentar.

I Arbetsdomstolens dom nämner man att det saknas vetenskapliga studier när det gäller användandet av engångsärmar och risker för smittspridning. Däremot anser domstolen att det finns moment med engångsärmar som gör att risken ökar. Och att arbetsgivaren visat på att en korrekt desinfekterad underarm är renare, har färre mikroorganismer, än en oanvänd skyddshandske. Vilket en engångsärm kan jämföras med, skriver man i domen. Domstolen konstaterar också att ”det som är livsviktigt är viktigare än mycket annat”.

– Sverige ligger långt framme i att förebygga smittspridning, också jämfört med övriga länder i Europa, och förebyggande av vårdrelaterade infektioner är högt prioriterat.  Därför får den här domen betydelse för både Folktandvården och andra arbetsgivare inom vården, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på SKL och ombud för Folktandvården i ett pressmeddelande.

DO får stå för rättegångskostnaderna på närmare 350 000 kronor. Och ledamöterna var enhälliga.