Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Allt fler människor bor någon annanstans än det land de är födda i, enligt UN Desa. I dag är det 3,4 procent av världens invånare, till skillnad från 2,8 procent i början av årtusendet.

Det rör sig främst om män och kvinnor i arbetsför ålder, 20—64 år, och många flyttar just för att arbeta. Störst är rörelsen mot höginkomstländer, som tagit emot 64 procent av migranterna och där 14 procent av de boende numera är födda i ett annat land.

”Pålitlig data och bevis är viktiga för att bekämpa missuppfattningar om migration och som bakgrund till migrationspolitiken”, säger organets undersekreterare Liu Zhenmin.

Hälften av världens invandrare finns i bara tio länder, där USA är överlägset störst med knappt 50 miljoner människor, ungefär 19 procent av totalantalet.

Därefter följer Saudiarabien, Tyskland, Ryssland och Storbritannien. Länderna med en störst diaspora är Indien, följt av Mexiko, Ryssland, Kina och Bangladesh. I dag bor 17 miljoner indier utomlands.

Enligt UN Desa är invandring en viktig del till befolkningstillväxten i många delar av världen. Utan invandring skulle exempelvis befolkningen i Europa ha minskat mellan år 2000 och 2015.

Gustav Sjöholm/TT

Migration

Störst diaspora

1. Indien (16,6)

2. Mexiko (13)

3. Ryssland (10)

4. Kina (10)

5. Bangladesh (7,5)

Siffran inom parantes motsvarar miljoner födda i landet som bor utomlands.

Källa: UN Desa

 

Flest invandrare

1. USA (49,7)

2. Saudiarabien (12,2)

3. Tyskland (12,2)

4. Ryssland (11,7)

5. Storbritannien (8,8)

Siffran inom parantes motsvarar miljoner utlandsfödda i landet.

Källa: UN Desa