Mannen som kom till Sverige i början av 1990-talet hade efter mer än tio års arbete i träindustrin fått allvarliga ryggproblem. Efter flera år med sjukskrivningar och arbetslivsinriktad rehabilitering beviljades han lönebidrag på halvtid för en anpassad anställning, men smärtorna gjorde att han inte kunde arbeta alls. Hans läkare sjukskrev honom därför i slutet av förra året, men Försäkringskassan avslog hans ansökan om sjukpenning.

Mannen begärde ett möte med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och sin fackliga representant för att höra hur de skulle gå vidare. På mötet som hölls i augusti i år uttryckte mannen oro över Försäkringskassans hårdare bedömningar. Myndighetens tjänsteman svarade då att om mannen inte var nöjd med reglerna vi har i Sverige kan han flytta härifrån, enligt den stämningsansökan som lämnats till Stockholms tingsrätt.

Representanterna från fack och Arbetsförmedling diskuterade också Försäkringskassans beslut vid mötet. Båda var svenskfödda med svenska namn och ingen av dem uppmanades att lämna landet.

Juristen på LO-TCO Rättsskydd som företräder mannen anser att myndigheten genom uttalandet gjort sig skyldig till trakasserier på grund av mannens etniska tillhörighet. Myndigheten krävs därför på 50 000 kronor i diskrimineringsersättning för brott mot diskrimineringslagen.

Försäkringskassan vill inte kommentera fallet i nuläget utan hänvisar till att händelsen först måste utredas.