Den senaste våldsvågen inleddes när etniska somalier gick till attack mot oromier i distrikten Hawi Gudina och Daro Lebu, där 29 personer dödades.

Det ledde i sin tur till hämndattacker av oromier från ett annat distrikt, som dödade 32 somalier.

Vad som är bakgrunden till att konflikten blossat upp är oklart, men det har varit oroligt i staden Celenko där 16 oromier sköts till döds för en vecka sedan av soldater, som försökte att skingra en folkmassa.

– Vi vet inte vem som beordrade att militärer sattes in. Det olagliga agerandet borde straffas, säger regionpresidenten Lema Megersa.