Många LO-förbund upplever att de falska skyddskommittéerna, som facket kallar dem, har ökat de senaste åren.

I en ny vägledning för regionala skyddsombud ger LO därför för första gången råd om hur de regionala skyddsombuden ska hantera problemet.

– Skyddsombuden måste veta hur de ska agera. Om skyddskommittén inte bildats på rätt sätt med skyddsombud som valts på rätt sätt, så är det kort sagt ingen skyddskommitté i lagens mening, säger Christina Järnstedt på LO.

Svenskt Näringsliv delar bilden av att det kan uppstå problem med skyddskommittéer, men vänder sig emot begreppet falska skyddskommittéer.

Det handlar snarare om kommittéer som bildats på fel sätt, ibland av okunskap och ibland även för att facket inte vill medverka till att bilda skyddskommitté, säger Amelie Berg, jurist på Svenskt Näringsliv.

Hon påpekar att förbunden alltid kan driva ärenden juridiskt om de anser att ett skyddsombud hindrats.

– Vad facket och arbetsgivarna ser som orsak till problemen kan skilja sig åt. Vi ser till exempel ett problem i att facket inte alltid godkänner skyddsombud som arbetstagarna valt på arbetsplatsen, säger Amelie Berg.

– Att vi hamnar i sådana här situationer visar att vi har en lagstiftning som inte riktigt fungerar som den ska i dagsläget, och det är en fråga vi vill lyfta.

I en nyligen publicerad rapport föreslår Svenskt Näringsliv bland annat att fackets företrädesrätt att utse skyddsombud tas bort.

De fackliga regionala skyddsombuden ska också ersättas med oberoende arbetsmiljörådgivare.

Förslaget fick facket att se rött.

– De lever i en annan värld. De verkar vilja backa bandet till början av 1900-talet då arbetsgivarna ensidigt bestämde allt. Vi som lever i verkligheten ser att en konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare är det bästa för arbetsmiljön, säger Christina Järnstedt.

Amelie Berg på Svenskt Näringsliv betonar att även arbetsgivarna vill samverka. Hon säger att parterna träffas regelbundet och att de här frågorna ska diskuteras.

– Vi ska börja med att försöka skapa en gemensam problembild. Sedan kommer lösningarna. Att ändra i lagstiftningen är inget som går snabbt, men någonstans måste vi börja.

LO:s råd till regionala skyddsombud

Om en skyddskommitté inte uppfyller lagens krav ska den inte räknas som skyddskommitté och regionala skyddsombud har fortsatt tillträde, enligt LO. Det regionala skyddsombudet kan då kräva att skyddskommittén upphävs. Om det inte sker kan Arbetsmiljöverket kräva det. För att reda ut om skyddskommittén är giltig eller inte behöver du veta:

  1. Vilka ingår i kommittén? Enligt lagen ska representanter finnas för både arbetstagare och arbetsgivare.
  2. Vem har utsett ledamöterna? Om arbetsgivaren har eller brukar ha kollektivavtal är det facket som utser arbetstagarrepresentant, på samma sätt som det är facket som i första hand utser skyddsombud. Om kollektivavtal saknas ska arbetstagarna själva utse representanter och skyddsombud.
  3. Hur har valen gått till? Om arbetstagarna valt ombud ska valen ha skett på ett möte som alla kallats till. Valet ska ha protokollförts och deltagarna ska finnas namngivna i deltagarlista.