Arbetet har samlat ihop reaktioner från LO-förbund.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads:

”Sveriges byggnadsarbetare har ett hårt, slitsamt och farligt arbete. För många är diskussionen om att höja pensionsåldern svår att acceptera och förstå. Deras verklighet handlar istället om att orka arbeta ett helt arbetsliv.”

Tobias Baudin, ordförande Kommunal:

”I dag så bedöms en 22-åring på samma sätt som en 62-åring vad gäller sjukersättning. Det är helt horribelt. Därför måste man också förändra regelverket kring det. Och det finns inte ett ord om det i överenskommelsen. Det är oacceptabelt, det måste till.”, säger han till Kommunalarbetaren.

Eva Guovelin, ordförande Livs:

”Det måste avsättas mer pengar i pensionssystemet för att det ska bli långsiktigt hållbart – avgifterna måste höjas med minst 2 procent.”

Matts Jutterström, ordförande Pappers:

”Socialdemokraterna borde ha involverat hela partiet i det här, så som man gjorde förr – med rådslag och studiecirklar. Men nu har man ju princip låst in sig i ett rum och kommit överens med sex partier, och det blir i fel ordning kan jag tycka. Ett ovanifrån-perspektiv.” (till Dagens Arbete)

Tommy Wreeth, ordförande Transport:

”Våra medlemmar har beslutat att vårt förbund skall verka för sänkt pensionsålder. Detta är egentligen den enda anledning förbundet behöver för att vara kritiska till förslaget som den så kallade pensionsgruppen har lagt fram i dag.”

Magnus Pettersson, ordförande Fastighets:

”Jag saknar konkreta satsningar på arbetsmiljön så att det faktiskt är möjligt att kunna stanna i sitt arbete till ålderspension. Jag saknar också åtgärder för att få till rätten till heltid, att begränsa visstidsanställningar och ett förbud mot hyvling.  Kompetensutveckling/utbildningsfrågor är också viktiga åtgärder för att få till bättre chanser att stanna i sitt arbete och här saknas det.”

Susanna Gideonsson, ordförande Handels:

”Dagens system är fullkomligt ohållbart, eftersom det gröps ur alltmer för varje år som går. I överenskommelsen finns många bra saker, främst för alla de av våra medlemmar som har mycket dåliga pensioner”.

Per-Olof Sjöö, ordförande GS:

”GS ser värdet i en ny pensionsöverenskommelse, då dagens pensionssystem helt enkelt inte fungerar. Alltför många löntagare får helt enkelt inte pensionen att räcka till.”

Malin Ackholt, ordförande Hotell- och restaurangfacket:

”För det första behövs mer pengar i systemet. Där har vi frågan om höjd avgift som pensionsgruppen inte kunnat komma överens om. För det andra måste möjligheten att beviljas sjukersättning den dagen kroppen inte orkar mer förbättras. För det tredje behövs en uppstramning bland arbetsgivarna att betala in överenskomna avgifter till avtalspensioner.”

Per-Håkan Waern, förste vice ordförande Elektrikerförbundet:

”Vi är väl medvetna om bristerna i det nuvarande systemet, och att något behöver göras. Men jag ser en fara med den korta infasningen för höjd allmän pension, att de åtgärder i arbetsmiljön som våra medlemmar behöver för att klara det inte hinns med.”

Marie Nilsson, ordförande IF Metall:

”Det är bra att regeringen tänker utöka garantipensionen med ett tillägg för de som har det tuffast och höja bostadstillägget. Det kommer att göra stor skillnad för de sämst ställda pensionärerna, många av dem kvinnor.”

Valle Karlsson, ordförande Seko:

”Den stora utmaningen är att våra medlemmar måste kunna jobba och vara friska under ett helt arbetsliv, så är det inte idag. Stora satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö måste göras om pensionsgruppens inriktning ska bli hållbar.”