I  veckan utsåg tidningen Byggnadsarbetaren brobygget över järnvägen i Ludvika till ”Sämsta bygget 2017”.

Det var den 13 juli som larmet kom om att bygget av Kajbron rasat samman och att byggnadsarbetare fanns i rasmassorna.

De hamnade i ett kaos av armering, formvirke och betong. Tolv personer skadades, varav sex allvarligt. Det är en av 2000-talet svåraste byggolyckor.

Nyligen presenterade huvudentreprenören Skanska sin egen utredning. Den visar att ställningen till gjutformen var underdimensionerad.

Det har framförts kritik mot gjutmetoden, att man gjöt för snabbt och använde fel teknik vid gjutningen.

De senaste åren har arbetsklimatet hårdnat ute på våra byggarbetsplatser. Antalet underentreprenörer har ökat och fortsätter att öka

Johan Lindholm

Underleverantören Britek, som varit ansvarig för dimensionering och uthyrning av formställningen, har dock inte dragit samma slutsatser vid sin utredning.

Det här har vi i Byggnads sett förut. De senaste åren har arbetsklimatet hårdnat ute på våra byggarbetsplatser. Antalet underentreprenörer har ökat och fortsätter att öka.

När en olycka sker och frågan om ansvar ska utkrävas pekar företagen på varandra. Vi har länge varnat för de risker och följder det får med att huvudentreprenörer lägger ut arbetet på underentreprenörer i flera led.

För en sak är säker, ju fler underentreprenörer i kedjan, desto sämre efterlevnad av avtal och arbetsmiljöföreskrifter.

I sista ledet anställs utländsk arbetskraft med sämre arbetsvillkor och sämre förutsättningar att protestera mot osäkra arbetsmoment.

Det leder i sin tur till sämre säkerhet på byggarbetsplatserna, fler olyckor och i värsta fall dödsfall. Här finns alltså ett större systemfel som behöver synliggöras.

Det är på grund av olyckan och bristerna som lett dit som byggarbetsplatsen vid Kajbron i Ludvika nu utses till ”Sämsta bygget 2017”.

Tidigare har byggen som Citybanan i Stockholm, Södra Cell Värö i Halland och Glasberga i Södertälje fått utnämningen.

Alla har de samma problematiska upplägg: Ett stort antal underentreprenörer.

Även reglerna kring hur många f-skattare en uppdragsgivare får ha som underleverantörer måste tillbaka till vad de var, nämligen tre.

Konsekvensen är att allt för många anställda blir av med jobbet, för att få tillbaka samma gamla arbete men som egen företagare. Med kontoret på fickan är de ovetande om det arbetsgivaransvar som kommit till.

Vi vill en gång för alla se svart på vitt de verkliga orsakerna till att mellan fem och 15 byggnadsarbetare varje år dör i olyckor på sitt arbete

Johan Lindholm

Här måste politiken ta sitt ansvar och åter reglera antalet, annars kommer tragedierna att fortsätta att inträffa.

När ett bygge fungerar, då finns det ingen bättre arbetsplats. Men när den inte gör det, då är det med våra kroppar och vår hälsa – tyvärr också ibland med våra liv – som insats.

Därför vill vi i Byggnads se en statlig haverikommission. Vi menar att olyckor av det här slaget måste lyftas till en högre nivå för att kunna utredas ordentligt.

Vid varje olyckstillfälle görs utredningar och huvudentreprenörerna lovar att se över sina säkerhetsrutiner.

Ändå fortsätter olyckorna att hända och företagen pekar på varandra. Vi vill en gång för alla se svart på vitt de verkliga orsakerna till att mellan fem och 15 byggnadsarbetare varje år dör i olyckor på sitt arbete.

Hade det gällt poliser, lärare eller journalister hade det varit gjort för länge sedan.

Vi byggnadsarbetare älskar våra jobb, vi älskar att vara med och bygga Sverige – men vi vill kunna göra det med både livet och hälsan i behåll.

Alla byggnadsarbetare ska komma hem till sina familjer efter arbetsdagens slut. Svårare än så är det inte!