Lina Habet tar emot i klassrummet en trappa upp på Blommenbergsskolan i Gröndal, precis utanför Stockholms innerstad.

– Först gjorde jag min praktik här på skolan, berättar hon. Sedan blev jag erbjuden att börja jobba som modersmålslärare och som stödlärare i matematik. Men fast lärarjobb kan jag ju inte få förrän jag har en lärarlegitimation.

För bara två år sedan bodde Lina Habet fortfarande i Libanon, där hon arbetade som lärare i matematik, engelska, arabiska och arabisk litteratur.

I början av 2016 flyttade hon till Sverige, då hon gifte sig med en man av libanesiskt ursprung som bott här länge.

För Lina Habet var svenska språket helt nytt.

Men hon var fast besluten att lära sig det så snabbt och korrekt som möjligt, och för henne gav snabbspåret en välkommen möjlighet att samtidigt fortsätta hålla kontakten med sitt yrke.

– Jag fick börja i den andra omgången för lärare som startades 2016. För mig har snabbspåret varit så bra: Jag tycker det var bra att få lära mig om mina rättigheter och skyldigheter som svensk lärare, och om skolsystemet i Sverige. Och så att direkt få en kontakt med en svensk arbetsplats för praktik.

Lina Habet vill byta till engelska ibland, när de svenska orden inte riktigt räcker till.

Men den svenska hon talar är grammatiskt korrekt; hon får till och med den där krångliga omvända ordföljden rätt: ”först gjorde jag”, något som många som inte har svenska som modersmål brukar ha svårt för trots flera år i Sverige.

Jag hade en rektor här som såg mig, som respekterade min bakgrund och utbildning och som var villig att ge mig en chans

Lina Habet

– Min svenska är inte tillräckligt bra för att undervisa på svenska språket ännu. Jag har fått frågan om jag vill göra det, för arabisktalande elever, men jag vet själv att jag behöver lära mig mer först. I dag undervisar jag i arabiska för arabisktalande barn, och så är jag stödlärare i matematik för elever som har haft svårt med matten när de har fått undervisningen på svenska.

Samtidigt som hon arbetar fortsätter hon att studera svenska.

När hon behärskar svenskan vill hon komplettera sin utbildning så att hon kan bli ämneslärare i matematik.

– Jag trivs med högstadieeleverna, så vad jag hoppas kunna göra i framtiden är att undervisa i matte, engelska och arabiskt modersmål på högstadiet.

En invändning hon har mot upplägget av snabbspårets första 26 veckor är att det var lite för lite tid för svenska språket. Bara en dag i veckan var vikt åt svenska språket.

Lina Habet förstår själva grundtanken, som finns i alla snabbspår: genom att den huvudsakliga undervisningen sker på deltagarnas modersmål så kan man hålla en högre akademisk nivå där man är säker på att deltagarna förstår allt som sägs.

– Men jag tror att det skulle vara bra med lite mer än en dag i veckan för språkstudier. Det var också många svåra ord som ingick i programmet.

Praktiken på Blommenbergsskolan ledde alltså direkt till jobb för Lina Habet.

– Jag hade en rektor här som såg mig, som respekterade min bakgrund och utbildning och som var villig att ge mig en chans. Det är jag så tacksam för.

Ännu kan Lina Habet inte få en tillsvidareanställning, men hon släpper inte målet att nå dit.

– Jag ska studera vidare och göra vad jag kan för att bli klar med svenskakursen SVA3, så att jag kan få min svenska lärarlegitimation och därmed också kunna bli tillsvidareanställd.

Snabbspåret för lärare i skola och förskola

  1. Deltagarna  plockas ut av Arbetsförmedlingen, som kartlägger utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Samtidigt börjar svenskundervisningen.
  2. Under 26 veckor går deltagarna en grundläggande utbildning på arabiska och svenska om hur man arbetar som lärare i Sverige. Här ingår också undervisning i sådant som värdegrund, pedagogik, relationer och konfliktlösning. Praktik två dagar i veckan.
  3. Efter 26 veckor får alla deltagare en individuell studievägledning, i undantagsfall kan man få en lärarlegitimation om man behärskar svenskan och inte behöver komplettering.
  4. De flesta behöver sedan ytterligare svenskstudier, och många behöver också andra studier, till exempel för att bli behörig ämneslärare.