Åter har vi blivit plågsamt påminda om att marknadskrafter inte har i grundläggande utbildning att göra.

Detta sedan ytterligare en friskola, Vittra friskola i Hammarby Sjöstad, stänger och kastar ut skolbarnen på gatan eftersom de inte är tillräckligt lönsamma.

Det är logiskt. Att nå lönsamhet är ju hela vitsen med ett vinstdrivande företag.

Men vitsen för ett samhälle att investera skattemedel i barns utbildning är att det på sikt ger stor lönsamhet för barnen, för samhället, för familjer och för den sociala stabiliteten.

Men det är fullständigt ointressant för friskolor eftersom dessa styrs av marknadskrafter.

Därför lägger Vittras ägare, friskolekoncernen Academedia, ned skolan när vinsten blir för liten.

Enligt planerna ska Academedia ombilda skolan till ett gymnasium som de hoppas ska ge större vinst.

Det är inte svårt att se att detta är en samhällelig förlustaffär även om Academedia i slutänden lyckas vända sin egen ekonomi till vinst.

Tyvärr är inte heller Academedia det enda företaget som krossar samhällets framtida kunskapspotential när de strävar efter egen vinstmaximering.

Vinstuttag ur skattefinansierad verksamhet måste därför omedelbart stoppas.

Alla kompromisser som frångår Reepaluutredningens förslag drabbar våra barn och hela samhällets framtid.