Regeringspartierna och allianspartierna är nära att komma överens om en stor reform av pensionssystemet, enligt Arbetets källor.

I den så kallade pensionsgruppen ingår samtliga riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Från gruppen väntas förslag om en höjd åldersgräns för när allmän pension kan börja tas ut. Dagens gräns går vid 61 års ålder, den nya väntas bli från 63 års ålder.

I tisdags, den 12 december, rapporterade Dagens Nyheter om ett nytt förslag som pensionsgruppen skissar på för att ”blidka” de LO-förbund som varit kritiska till höjd pensionsålder.

Enligt tidningens källor ska personer som börjat jobba i tidig ålder kunna ta ut allmän pension tidigare än 63 års ålder. Kravet är att personen ska ha jobbat i 44 år.

Om en byggnadsarbetare börjat jobba vid 18 års ålder ska hen alltså kunna ta ut allmän pension redan vid 62 års ålder.

Enligt DN syftar förändringen till att uppmuntra personer att börja arbeta tidigare samtidigt som de som börjat jobba tidigt inte ska drabbas så hårt av en förändring.

Ett annat förslag som väntas är att lagen om anställningsskydd ska gälla längre än till 67 års ålder, troligen till 69 år, så att de som vill får rätt att jobba kvar längre.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) betonar att hon inte vet exakt var pensionsgruppen kommer att landa i sina förslag.

En höjd pensionsålder väntas. Hur ser du på möjligheten för de som jobbar i LO-yrken att arbeta längre upp i åldrarna?
– Jag ser positivt på det. Jag tror att det är viktigt med stora satsningar på arbetsmiljöarbete, bland annat är det väldigt bra med föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Ylva Johansson

Hon välkomnar en höjd pensionsålder.

LO-utredaren Renée Andersson säger att hon inte tidigare hört talas om förslaget om att kunna ta ut pension efter 44 års arbete.

Det fanns inte med i regeringens dialog med arbetsmarknadens parter som i höstas resulterade i en avsiktsförklaring.

­ – Eftersom jag inte har sett några slutgiltiga förslag har jag svårt att kommentera.

Men ett sådant förslag skulle kunna slå på skilda sätt, poängterar hon.

– Det är oklart om 44-årsgränsen även gäller garantipension. Det får väldigt olika effekter beroende på hur det utformas. Om det är möjligt att även få garantipension tidigare skulle det här kunna vara en smakfull lösning.

I LO:s senaste pensionsrapport framkom att medelpensioneringsåldern är 63,8 år i LO-yrken.

Renée Andersson ser, likt ministern, att arbetet med arbetsmiljö är viktigt för att möjliggöra ett längre arbetsliv. Samtidigt betonar hon att socialförsäkringen måste uppdateras i takt med förändringar i pensionssystemet.

– Om man kombinerar höjda åldersgränser i pensionen med fokus på arbetslivets villkor och att socialförsäkringarna får följa med, då har vi sagt att vi kan acceptera höjda åldersgränser.

Ledamöter i pensionsgruppen

• Annika Strandhäll (S)

• Fredrik Lundh Sammeli (S)

• Teresa Carvalho (S)

• Lars-Arne Staxäng (M)

• Solveig Zander (C)

• Mats Persson (L)

• Lars Gustafsson (KD)

• Rickard Persson (MP)