– För kvinnor i Sverige som bara har grundskoleutbildning har livslängden i princip legat still under 20-30 år, men för andra sociala grupper har den ökat. Rökning är en väldigt stor del av det här mönstret, säger Olof Östergren, forskare i sociologi vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

I hans avhandling visar statistik att den förväntade livslängden bland kvinnor med grundskoleutbildning ökade med lite över en månad mellan åren 1991 och 2008, medan motsvarande siffra för kvinnor med universitetsexamen var fem månader.

Räknar man bort de som dör på grund av rökning är ökningen fyra månader bland lågutbildade, och strax över fem månader bland högutbildade.

– Skillnaderna kan verka små men när det handlar om förväntad livslängd är det här dramatiska siffror, säger Olof Östergren.

Forskaren menar att trots en ambitiös välfärdspolitik så är de sociala hälsoklyftorna inte mindre i Sverige än i andra länder.

– Klyftorna ökar snabbare i Sverige än internationellt. Alkoholkonsumtion och rökning har lyfts fram som bidragande faktorer till det här mönstret. Min forskning ger stöd åt den bilden, säger Olof Östergren.