Nästan hälften av IF Metalls medlemmar anser att deras egen arbetsgivare inte vet vilka kompetenser som arbetsplatsen behöver på lång sikt.

Lika många uppger att arbetsplatsen nedprioriterat medarbetarnas kompetensutveckling på grund av hög arbetsbelastning.

Det visar en ny Novus-undersökning från IF Metall, vilken förbundet presenterar i ett pressmeddelande.

Resultatet visar också att 75 procent av de som har haft kompetensutveckling inplanerad uppger att den ändå inte blivit av.

Detta gäller särskilt kvinnor och medlemmar över 50 år.

– Det är bedrövligt att industriarbetarnas kompetensutveckling inte prioriteras högre. Det gör mig både besviken och förbannad att särskilt kvinnor och äldre medarbetare får stå tillbaka, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att fyra av tio anser att deras kompetens inte tas tillvara i arbetet.

Det gäller särskilt kvinnor under 30 år.

– I dag ligger anställningstryggheten till stor del i den anställdas kompetens. IF Metall kommer att ställa tydligare krav på arbetsgivarna om kompetensutveckling. Ingen ska behöva bli uppsagd från jobbet bara för att företaget inte sett till att man fått kompetensutveckling nog att klara sina arbetsuppgifter, säger Marie Nilsson.

I vilken grad utvecklas du i ditt arbete?

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet