SLUTREPLIK. Att se Anna Maria Corazza Bildt (M) ikläda sig rollen som en vit riddare till häst och försvara EU-kommissionens förslag om att inrätta ett elektroniskt tjänstekort är rörande men tyvärr klingar det falskt och förändrar ingenting i sak.

I min tidigare artikel lyfte jag behovet av att stimulera utvecklingen av tjänstemarknaden i Europa och att bättre utnyttja potentialen i den inre marknaden för tjänster.

Problemet är att EU-kommissionens förslag inte levererar i detta avseende, vilket förvånansvärt nog Corazza Bildt också medger i sin replik!

Men Corazza Bildt har helt rätt att det finns en tydlig ideologisk skiljelinje.

När jag talar om fri rörlighet för tjänster är jag tydlig med att detta måste gå hand i hand med att upprätthålla höga krav för konsumenter och för arbetstagare samt säkerställa rättvis konkurrens och lika villkor för företagen.

Att hävda att vi, ivrigt påhejade av extremister och protektionister, inte vill ha fri rörlighet för tjänster stämmer inte och är löjeväckande. Dessutom finns det ett stort antal ledamöter inom Corazza Bildts egen partigrupp som är emot förslaget om e-kortet.

Under arbetet med förslaget har vi lyssnat noggrant på de farhågor och synpunkter som förts fram från de som specifikt påverkas av förslagen.

Att hävda att byggsektorns oro (både fack och arbetsgivare) är ogrundat är inget annat än verklighetsfrånvarande.

Ska e-kortet för tjänster införas, måste administrationen och systemet vara klart och förutsägbart och enkelt att använda.

Kommissionens förslag är i stället rörigt och svårbegripligt och oklart hur det kommer att fungera i praktiken. Bilden blir att det i stället är en dålig produkt som presenterats.

Kommissionen måste ges tillfälle att visa nyttan med e-kortet och komma tillbaka med ett förslag som vi alla kan ställa oss bakom – både höger och vänster.

Det är dags att sitta av hästen, Anna Maria Corazza Bildt. Kom ner i verkligheten och lyssna till de argument som förs fram.

Både dina partikollegor och motståndare ser problemen. Förkasta förslaget och låt EU-kommissionen göra om och göra rätt.