I november sympatiserade 46,3 procent av dem som uppger att de har ett arbetaryrke med S, enligt den undersökning som SCB publicerar i dag, fredag 8 december.

Det kan jämföras med 42,1 procent i maj 2017. Förändringen är statistiskt säkerställd.

– Jag tror att det är regeringens politik som ligger bakom uppgången, kommenterar LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin. I regeringens budget för 2018 finns höjt barnbidrag, avdragsrätt för fackföreningsavgiften och satsningar på skola och omsorg. Det tror jag att inte minst de kvinnliga LO-medlemmarna gillar.

Sverigedemokraterna är fortfarande det näst största partiet bland arbetare, en ställning som partiet erövrade från Moderaterna 2015.

Stödet ser ut att ha försvagats något sedan i maj, men den minskningen är inte statistiskt säkerställd.

I lite längre tidsperspektiv syns dock en statistiskt säker minskning av arbetarväljarnas sympatier för SD: Från en topp på 21,7 procent i november 2015 till 17,1 procent i den senaste mätningen.

Bakom den förändringen tycks i huvudsak ligga en förskjutning bland män i LO-förbunden.

Som mest (i november 2015) sympatiserade 31,5 procent av LO-männen med Sverigedemokraterna, en siffra som nu sjunkit till 23,6 procent (även det en statistiskt säkerställd förändring).

– Jag vill tro att det beror på att de har visat vilket högerparti de är, säger Therese Guovelin. Före valet var de mot vinster i välfärden, nu är de för. De påstår att de värnar om vården, men föreslår nedskärningar.

– LO ska fortsätta att försöka visa vilken politik SD står för. Men framför allt för att visa vad den S-ledda minoritetsregeringen faktiskt har åstadkommit.

Moderaterna fortsätter vara tredje största parti bland arbetare med 14,1 procent, en liten återhämtning sedan i våras som dock inte är statistiskt säkerställd. Miljöpartiet, som gick fram något bland arbetare i maj 2017, faller nu tillbaka.

Liberalerna har sedan länge svagt stöd bland arbetare. Nu noterar de en bottensiffra med 1,6 procent, och nedgången från 2,9 procent i maj i år är statistiskt säker. Therese Guovelins förklaring till det svaga stödet är att Liberalernas politik, med bland annat förslag om lagstiftade låglönejobb, inte lockar arbetare.

I undersökningen frågar SCB om såväl de svarandes yrke som deras fackliga tillhörighet. Utifrån svaren redovisar SCB partisympatier dels för ”arbetare”, dels ”LO-medlemmar”.

Arbetets diagram illustrerar partisympatierna bland dem som har ett arbetaryrke. Det valet motiveras av att SCB:s siffror för ”arbetare” är säkrare än siffrorna för ”LO-medlemmar”, då den förra gruppen är större.

Totalt finns 1 342 svarande i gruppen ”arbetare” (som även inkluderar personer med arbetaryrken som gått i pension), mot 550 svarande ”LO-medlemmar”.

Undersökningen gjordes i november. SCB har frågat vilket parti de svarande anser sig stå närmast.

Det är inte nödvändigtvis samma sak som det parti de skulle rösta på om det var riksdagsval i dag. Frågan avser partisympati ”allmänt”, det vill säga utan att precisera om det gäller på riksdags-, kommun- eller landstingsnivå.

SCB har frågat ett slumpmässigt urval av 8 919 röstberättigade. Drygt hälften, 4 715, har svarat.

Partisympatiundersökning för gruppen arbetare november 2017