Av anmälan framgår att skyddsorganisationen kräver att det tas fram en handlingsplan för hela myndigheten och på alla nivåer vad gäller de krav som myndigheten måste uppfylla enligt föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö.

– Det är stress och press, höga mål och samtidigt en pågående organisationsförändring. Folk mår dåligt, säger Fredrik Andersson, ST:s avdelningsordförande vid Arbetsförmedlingen som håller om det som står i skyddsombudens anmälan, till Publikt.

Enligt Andersson ska en av orsakerna till den pressade arbetsmiljön vara att etableringsuppdraget nu ligger fullt ut hos Arbetsförmedlingen.

– Många nyanlända har varit utan arbete länge och ska in i olika insatser och garantier. Arbetsbelastningen är därför hög hos dem som jobbar inom etableringen, men det tippar över även på andra, som i sin tur har högt ställda mål att jobba mot, säger Fredrik Andersson.

Arbetsgivaren ska svara på anmälan senast 15 december.