En man har begärt ut namn och anställningsbevis på en parkeringsvakt i Karlstad.

Mannen har själv inte fått någon bot av vakten. Han ska vid flera tillfällen ha begärt ut namn på teknik- och fastighetnämndens parkeringsvakter.

Nämnden har sagt nej och hänvisat till att parkeringsvakter är en yrkesgrupp som är mer utsatt för hot och trakasserier än andra.

Men nu slår kammarrätten i Göteborg fast att mannen har rätt till att få ut namnet på vakten.

– Fan också, en dom till. Det här med att allmänt vilja få ut namn på vakter förstår jag inte. Dels finns de som vill jävlas med folk i största allmänhet. Men det kan också röra sig om mutor och bestickning, att folk vill kontakta parkeringsvakter och erbjuda betalning mot att man får stå någonstans, säger Lena Karlsson, vd för branschorganisationen Svepark.

Kammarrätten skriver att det i det här fallet inte handlar om myndighetsutövning, om det inte finns en bot att ta hänsyn till.

Det var avgörande i den vägledande dom som kom för två år sedan då högsta förvaltningsdomstolen slog fast att en parkeringsvakts namn ska lämnas ut när en medborgare begärt det, just för att boten är ett slags myndighetsbeslut.

Men ett namn omfattas inte heller av det förstärkta sekretesskydd som finns för vissa yrkesgrupper, resonerar rätten.

Personliga förhållanden kan inte ”hemlighållas rutinmässigt”. Och det måste finnas stöd för att den som begär ut namnet agerat hotfullt. Det räcker inte att säga att en hel yrkesgrupp är utsatt generellt.

När domen från högsta förvaltningsrätten kom 2015 såg man en ökning av fall där människor ville få ut namn på parkeringsvakter, även när de inte själva fått en anmärkning, berättar Lena Karlsson på Svepark.

– Då var det väldigt många kommuner och kommunala bolag som fick sådan förfrågningar. Men sedan la det sig. Nu ser vi ingen ökning, även om det så klart är obehagligt för den som utsätts.

Då ville Svepark se en lagändring för att skydda parkeringsvakter. Det är inget man drivit, säger Lena Karlsson.

– Det är komplext, man petar inte bara på offentlighetsprincipen så där. Men blir det stora problem får vi återkomma. Men allmänt gör folk mer rätt nu, förra året minskade de kommunala parkeringsanmärkningarna.

Huruvida parkeringsvaktens anställningsavtal också är en allmän handling passar kammarrätten tillbaka till teknik- och fastighetsnämnden i Karlstad, som man inte ansåg hade prövat sekretessen i avtalet tillräckligt väl.