Metoo-rörelsen nådde tidigt den högsta politiska nivå.

Redan i slutet av oktober bjöd jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) in arbetsmarknadens parter till ett samtal om hur man kan minska sextrakasserierna i arbetslivet – ett möte som hålls fredagen den 8 december.

Åsa Regnér vill då gå igenom den lagstiftning som finns och hur den fungerar när det gäller sexuella trakasserier.

– Men också vad de ser för brister. Det är ju helt klart att regelverket, som faktiskt är ganska skarpt, inte fungerar tillfredställande i och med att vi har alla de här vittnesmålen, säger hon.

Vilka brister ser du redan nu?
– Det är tydligt att arbetsgivaren har ansvar för att både förebygga, följa upp och vidta åtgärder. Och uppenbarligen har man i flera fall inte gjort det. Det är viktigt att ett regelverk är relevant och adekvat men det måste också följas upp.

Enligt Arbetets granskning har LO-facken inte drivit ett enda fall rörande sexuella trakasserier till Arbetsdomstolen sedan januari 2015.

Jämställdhetsministern vill dock inte svara på om anmälningarna borde drivas hårdare juridiskt.

– Men det är en sån fråga som man skulle vilja ställa. Hur arbetsgivare uppfattar att regelverket fungerar och förstås också de fackliga organisationerna. Jag hoppas förstås att man hanterar de här frågorna på ett tidigt stadium.

Kan parterna göra mer än vad de gör i dag?
– Jag har jobbat med jämställdhetsfrågor i hela mitt yrkesliv och jag vet att jämställdhetsfrågorna i vanliga fall har ganska låg status och vi vet också från forskning att om ledarskapet säger att jämställdhet är viktigt, då blir jämställdhet viktigt. Jag hoppas att vi föra ett seriöst samtal om ifall det handlar om implementering eller om det finns mer man behöver göra på regelverkssidan.

Utöver mötet med arbetsmarknadens parter ska Åsa Regnér också träffa flera initiativtagare till de olika Metoo-uppropen. Hon menar att hon vill ”dammsuga” uppropen på synpunkter och förslag.

– Jag kommer att göra två saker. Dels ha möten med representanter för alla uppropen. Dels ge i uppdrag till den nya jämställdhetsmyndigheten, som börjar jobba vid årsskiftet, om att gå igenom uppropen med samma syfte. Att fastställa att vi har sett de förslag och tankar som kommit fram.