Fack och arbetsgivare inom industrin och den privata servicenäringen är överens om ett förslag till så kallade etableringsjobb –  subventionerade anställningar som ska riktas till nyanlända och långtidsarbetslösa och kombineras med utbildning.

För att etableringsjobben ska bli verklighet krävs statliga pengar, och i morgon, fredag, börjar arbetsmarknadens parter förhandla med regeringen. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ska kommentera samtalen vid en pressträff på fredagsmorgonen.

Men allianspartierna är skeptiska till etableringsjobb innan förhandlingarna har börjat. I torsdagens frågestund i riksdagen angrep Centerledaren Annie Lööf förslaget för att det inte omfattar bemanningsföretagen.

– Bemanningsföretagen sysselsätter 50 000 utlandsfödda varje år. LO har haft som ultimatum att bemanningsföretagen inte ska omfattas av den principöverenskommelse om etableringsanställningar som parterna nu har gjort. Nu hamnar etableringsjobben på regeringens bord. Tycker statsministern att det är rimligt att bemanningsföretag – en sådan viktig jobbskapare, en integrationsmotor – inte kommer att omfattas av regeringens kommande förslag om etableringsjobb? frågade Annie Lööf.

– Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ska först träffa parterna för att genomlysa deras förslag, svarade Stefan Löfven. Sedan får regeringen göra en helhetsbedömning.

En viktig tanke bakom etableringsjobben är att de ska vara enkla att använda, med ett minimum av byråkrati. För att göra det möjligt har parterna byggt in facklig kontroll och krav på kollektivavtal för att etableringsjobb ska få användas.

Annie Lööf är dock kritisk till att parternas förslag inte omfattar företag utan kollektivavtal. Samma invändning gör Liberalernas ledare Jan Björklund i en debattartikel i Dagens Industri, där han skriver att etableringsjobben saknar legitimitet och att det vore orättvist att – som parterna föreslår – undanta etableringsjobbarnas inkomst på 16 000 kronor i månaden från skatt.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe, som varit med om att förhandla fram etableringsjobben, ställer sig i en kommentar för TT frågande till allianspartiernas kritik.

– Det är märkligt att de väljer att misstolka det här.