Moderaterna ökar sitt stöd markant i Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning för november 2017. Sedan maj i år har man ökat med 4,1 procentenheter, en ökning som är statistiskt säkerställd.

Även Socialdemokraterna kan vara positiva till undersökningen. Partiet ökar med 1,5 procentenheter sedan i maj i år, också en statistiskt säkerställd ökning.

SCB:s undersökning är däremot inte lika rolig läsning för regeringskollegan Miljöpartiet som hamnar under riksdagsspärren med 3,8 procent.

Det är ett tapp på 0,7 procentenheter sedan maj som även den är statistiskt säkerställd.

Störst tapp gör Sverigedemokraterna. Från 18,4 procent till 14,8 procent vilket är ett tapp på 3,6 procentenheter. SD:s minskning är statistiskt säkerställd.

Även om Moderaterna går starkt framåt i sitt stöd så tappar deras kollegor i Alliansen. Centerpartiet backar 1,8 procentenheter, medan Liberalerna hamnar nära riksdagsspärren på 4,2 procent.

Kristdemokraterna tappar minst, endast 0,1 procentenhet, men ligger långt under riksdagsspärren.

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet får tillsammans 36,4 procent av rösterna, vilket är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med valet 2014.

Allianspartierna skulle få 39,2 procent, visar undersökningen.

Däremot är regeringspartierna tillsammans med budgetpartnern Vänsterpartiet större än Alliansen, 43,4 procent samlar de tre partierna ihop.

SCB:s partisympatiundersökning november 2017