Det vill Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst ändra på.

Tillsammans med Kulturakademin Trappan, Folkteatern och Kultur i Väst har de tagit ett initiativ för att öka mångfalden i branschen.

Drygt 30 nyanlända kulturarbetare deltar i projektet.

– Det råder en stor matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Flera arbetsgivare vill öka mångfalden men de har haft svårigheter att hitta lämpliga kandidater, säger Tiina Ziznis, chef för Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst.

Tanken är att deltagarna ska erbjudas mentorer och praktik hos arbetsgivare i kulturbranschen, för att på så sätt få chans till uppdrag och anställningar inom sina konstformer.

– Det är inte lätt att etablera sig i ett nytt land om man saknar nätverk, säger Tiina Ziznis.

Vad har ni fått för reaktioner hittills?
– Arbetsgivarna ser stora vinster med projektet. Susanne Lundberg, produktionsrådgivare på Film i Väst, sa att inom filmbranschen behövs det folk då det inte är lika många som är intresserade av att jobba med film längre. Kompetensen hos de nyanlända behöver tas till vara.

Projektet startade i oktober och redan har Film i Väst plockat in en el-assistent från de sökande till inspelningen av Peter Dalles nya film Lyrro – ut&invandrarna.

– Deltagarna tycker att detta projekt är ett fantastiskt initiativ, det ger dem de verktyg som många saknar i ett nytt land, i en ny kultur. Och under tiden har alla deltagare utvecklat sina kunskaper i svenska, säger Tiina Ziznis.