Vid första anblicken kan det se ut som ett lovvärt förslag, men när man börjar skrapa på ytan ser man en annan sanning.

Att underlätta fri rörlighet för tjänster inom EU är viktigt, men det krävs då mer än vad EU-kommissionen föreslår, om att inrätta ett europeiskt elektroniskt tjänstekort (E-kort), för att det ska bli bra.

Skapandet av EU:s inre marknad har varit en framgångssaga, oavsett vad man tycker om EU. Unionens alla invånare får handla, studera, arbeta och bosätta sig i andra medlemsländer och ta del av både varor och tjänster från hela EU.

För att göra situationen ännu bättre för företagen i EU, presenterade EU-kommissionen tidigare i år ett förslag om att inrätta ett E-kort.

Detta elektroniska tjänstekort är tänkt att underlätta för företag inom bygg- och affärsbranschen att tillfälligt tillhandahålla tjänster över gränserna och därmed kunna expandera sin verksamhet.

Med kortet vill man minska de administrativa bördorna. Företag ska endast behöva kontakta myndigheterna i sitt hemland, som i sin tur sköter kontakten med värdlandets motsvarigheter. Det handlar om både tillstånd och information om regelverk.

Jag menar att kommissionens förslag innehåller ett antal oklarheter i centrala frågor

Olle Ludvigsson (S)

Som sagt, det kan se ut som ett lovvärt förslag, men tyvärr missar EU-kommissionen målet med råge.

Jag menar att kommissionens förslag innehåller ett antal oklarheter i centrala frågor. Det är också svårt att få en klar och tydlig bild av hur tjänstekortet faktiskt kommer att fungera i praktiken.

Både fack- och arbetsgivarorganisationer är starkt kritiska till vad kommissionen lagt på bordet. De ser inget mervärde med tjänstekortet. Byggsektorn menar att det i stället kan komma att möjliggöra och underlätta falskt egenföretagande, odeklarerat arbete och falsk utstationering.

Frågan om tjänstekort har varit aktuell under hela hösten. Jag kan inte annat än konstatera att jag instämmer i kritiken som både fack och arbetsgivare för fram. Förslaget håller inte.

Det innebär inget annat än införande av komplicerade administrativa rutiner och strukturer som egentligen ingen har efterfrågat och som få troligtvis kommer att använda i praktiken.

EU-kommissionen har inte gjort sitt arbete och därför förordar jag en kraftig U-sväng – förslaget måste förkastas!

Olle Ludvigsson (S)

Det finns definitivt tydliga behov av att stimulera utvecklingen av tjänstemarknaden i Europa och att bättre utnyttja potentialen på den inre marknaden. Vi måste underlätta den fria rörligheten för tjänster.

Men det måste gå hand i hand med att upprätthålla höga krav för konsumenter och arbetstagare. Det måste säkerställa rättvis konkurrens och lika villkor för företagen. Tyvärr lever inte EU-kommissionens förslag upp till detta.

Som förslaget ser ut är risken stor att det, tvärtemot syftet, kommer att undergräva den inre marknadens sociala dimension. Det sociala Europa måste stöttas – inte göras krångligare.

EU-kommissionen har inte gjort sitt arbete och därför förordar jag en kraftig U-sväng – förslaget måste förkastas! Detta skulle ge kommissionen möjlighet att göra en mer ingående bedömning av nyttan med ett E-kort och i så fall återkomma med ett förslag i en bättre skepnad.