Endast tre av tio får ut maximal a-kassa, alltså 80 procent av sin tidigare lön. Det visar en ny mätning från intresseorganisationen Sveriges a-kassor, tidigare Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Resten av de arbetslösa med rätt till a-kassa slår i det så kallade a-kassetaket. Det innebär att de får ut mindre än 80 procent i ersättning.

– Taket måste höjas och indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket vart trettonde år, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Sveriges a-kassor, i en kommentar.

Enligt Sverige a-kassor har andelen som slår i taket ökat över tid, eftersom taket inte höjs i samma takt som löneutvecklingen, så kallad indexering.

– Arbetslösersättning är inte ett bidrag. Det är en försäkring och en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. De personer i arbetskraften som under perioder är arbetslösa och utgör arbetskraftsutbudet har rätt till en rimlig ersättning, säger Melker Ödebrink.