Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner har faktiskt minskat. Men inte för att någonting har blivit bättre.

I stället är den ökade rättvisan mellan könen ett resultat av att även lågavlönade män börjat få så dålig pension att de närmar sig kvinnornas fattigpensioner.

Och en lika-uselt-för-alla-lågavlönade-rättvisa är knappast något att hylla.

Det här framgår av en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringar. 2003 hade kvinnor inom den lägst betalda tiondelen av befolkningen 31 procent lägre pension än männen i samma grupp. 2014 hade denna siffra sjunkit till blott 14 procents skillnad mellan könen.

Ökade löne- och klasskillnader har alltså i många fall skapat ännu tydligare klasskillnader bland våra pensionärer, där lågavlönade kvinnor – och män – är de riktiga förlorarna.

Men rapporten visar också en annan svår defekt med dagens pensionssystem. Det är att tjänstepensionen nu fått så stor betydelse att den ofta innebär en avgörande skillnad mellan misär och en dräglig tillvaro.

Visserligen är det positivt att fackliga avtal ger ett extra tillskott, men det är naturligtvis en skandal att våra politiker inte lyckats skapa ett pensionssystem som även tar hand om dem som inte lyckats skaffa sig en bra tjänstepension och för den tid som ligger utanför tjänstepensionens utbetalningstid.

Det är vidare anmärkningsvärt att många politiker, och även i viss mån rapportförfattarna, verkar se tjänstepensionen som en del av det allmänna pensionssystemet.

Inget kan vara mer fel. Tjänstepension är en kollektivavtalad extrapension som fack och arbetsgivare har förhandlat fram.

Det är uppskjuten lön, den lön som arbetare har avstått ifrån för att ha ovanpå den statliga allmänna pensionen.

Det är ingenting som politikerna har att göra med på minsta sätt.

Politikernas uppgift är att skapa ett allmänt pensionssystem som säkrar att samhället kan ta hand om hela den äldre befolkningen och inte låter dem svälta ihjäl.

I stället för att vänta på att LO:s män får så dålig pension att rättvisa nås genom att alla har det lika uselt måste politikerna därför se till att det allmänna pensionssystemet snarast riktas upp.

Avskaffa ruffel- och bågsystemet Premiepensionen, gör föräldraförsäkringen individuell med hälften av dagarna till mamman och hälften till pappan och tillför mer pengar till det i grunden kraftigt underfinansierade allmänna pensionssystemet, är några vägar framåt.

Därefter kan vi fortsätta bygga ett mer rättvist pensionssystem.