Även sjuksköterskans rådgivning har, enligt Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), brustit i ett flertal punkter, skriver Vårdfokus.

Bland annat ska sköterskan endast ha pratat med patientens make och inte följt det rekommenderade arbetssättet när det gäller samtalsstruktur, dokumentation och användning av rådgivningsstöd.

Samtidigt anser Ivo att det funnits brister i sjuksköterskans förutsättningar för att kunna ge rätt telefonrådgivning.

Som timanställd fick hon en introduktion enligt de rutiner som gällde när hon började.

Därefter har Vårdguiden 1177 utvecklat sitt kvalitetsarbete och personalen har haft samtalsanalyser, dokumentationsgranskning och samtal med handledare. Men då sjuksköterskan var timanställd har hon inte omfattats av detta – orsaken är ”resursbrist”, enligt vårdgivaren 1177.

Ivo menar att alla vårdgivare har skyldighet att se till att berörd personal får fortlöpande utbildning för att kunna säkerställa en patientsäker vård.