Allt fler får avslag när de ansöker om sjukpenning. På ett par år har antalet avslag mer än fördubblats.

Förändringen syns också i antalet fall där LO-TCO Rättsskydd hjälper människor att överklaga Försäkringskassans beslut. Det har ökat med 240 procent på ett år.

– Den snabba ökningen tyder på ett systemfel, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

I september 2015, efter ungefär fem år av stigande sjukfrånvaro, satte regeringen upp ett mål för hur många som ska få sjukpenning. År 2020 ska svenskarna i snitt få sjukpenning högst 9,0 per år.

– Vi varnade redan 2015 för att ett siffersatt mål kan göra att sjuka kastas ut ur sjukförsäkringen, säger Torbjörn Johansson. Det är just det som händer nu.

Hur vet LO att det är just målet för sjukpenningtalet som gör att fler får avslag?

– Om man har flera olika mål för en verksamhet, men bara ett av dem är siffersatt, så kommer det målet att överordnas. Så fungerar alla verksamheter, svarar Torbjörn Johansson.

– Statistiken över avslag talar sitt tydliga språk. Antalet avslag tog fart efter att målet för sjukpenningtalet sattes. Det tidsmässiga sambandet är väldigt tydligt.

Torbjörn Johansson säger inte rakt ut att regeringen borde skrota målet för sjukpenningtalet. Men att sätta upp en siffra för hur många som ska få sjukpenning strider mot försäkringsmässiga principer, resonerar han.

– I en försäkring ska alla som uppfyller villkoren för sjukpenning ska ha ersättning, oavsett hur många eller få de blir. Vad skulle vi säga om ett försäkringsbolag bestämmer på förhand hur många villor som får brinna?

Även de tidsgränser för prövning av de sjukskrivnas arbetsförmåga som Alliansregeringen införde 2008 måste ”ses över”, anser LO. Liksom Försäkringskassans tillämpning av reglerna.

Det gäller särskilt den prövning av arbetsförmågan som ska göras när en sjukskrivning pågått i 180 dagar. Då ska inte bara möjligheterna att klara det tidigare jobbet bedömas, utan förmågan att klara något ”normalt förekommande arbete” över huvud taget. LO-TCO Rättsskydd ser många exempel på att Försäkringskassan säger nej till sjukpenning då den sökande anses klara jobb som knappast finns i verkliga livet, utan snarare är fiktiva.

– Det är en skandal som pågår, säger Torbjörn Johansson. Vi måste få en förändring så att människor prövas mot den verkliga arbetsmarknaden.

LO försöker nu påverka regeringen att se över såväl målet för sjukpenningtalet som tidsgränserna, den så kallade rehabiliteringskedjan. Enligt Torbjörn Johansson har regeringen inte helt levt upp till löftena i Socialdemokraternas valmanifest 2014.

Kan sjukförsäkringen bli en valfråga för LO inför valet 2018?

– En borgerlig regering kommer inte att förbättra sjukförsäkringen. Därför kommer vi inte att driva detta som en valfråga mot regeringen, säger Torbjörn Johansson och fortsätter:

– Men vi vill att Socialdemokraterna ska ändra politik. Sjukförsäkringen är en akilleshäl för Socialdemokraterna.

Karin Olsson, områdeschef vid Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkringen, håller inte med om att regeringens mål för sjukpenningtalet skulle ha lett till hårdare bedömningar av rätten till sjukpenning.

– Det som har hänt de senaste ett och ett halvt eller två åren är att Försäkringskassan har fått mer resurser och anställt fler handläggare. Vi har ökat kvaliteten i bedömningarna. Då hittar man mer arbetsförmåga, säger Karin Olsson.

– Tidigare hann vi inte med de ganska kvalificerade utredningar som ska göras efter 90 respektive 180 dagars sjukskrivning. Jag tror att våra bedömningar hamnar mer rätt nu. Ett tecken på det är att andelen beslut som ändras när försäkrade begär att de ska omprövas inte har ökat.