Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I väntan på att EU tar beslut hur digital försäljning- och marknadsföring ska beskattas har Italien, som första land, gått i bräschen med en egen skattesats.

Med start från januari 2019 ska den tillfälliga skatten om 6 procent slå mot all digital försäljning och marknadsföring.

KRÖNIKA: ”Är it-jättarna too big to fail?” 

Om till exempel ett italienskt företag marknadsför sig på Google måste Google betala 6 procent av vinsten i skatt till den italienska statskassan.

Enligt tidningen The Local ska finansdepartementet specificera mer i detalj vad som räknas som digital försäljning och marknadsföring innan april 2018.

Italien är ett av flera EU-länder som under lång tid har verkat för att stora it-jättar ska beskattas hårdare i Europa.

I dag beskattas företagen på sin vinst, men endast i de länder där de skriver sig. Flera av jättarna undviker därför att betala miljarder skatt i de länder de verkar i genom att flytta till skatteparadis. Facebook verkar till exempel i Sverige men betalar inte skatt här.

Tidigare i år gjorde Google upp med Italien om att betala en straffskatt på 3 miljarder kronor efter en långdragen tvist, rapporterar The Local.