Runt hälften medvetet fusk, runt hälften okunskap. Det tror Pia Bergman, samordnare för Skatteverkets insats mot grov ekonomisk brottslighet, ligger bakom sådana fall som vi skrivit om.

Alltså att företag anlitar utländska arbetare som ensamföretagare trots att F-skattsedel saknas.

– Har de inte F-skatt ska de betraktas som anställda, säger Pia Bergman om arbetarna.

När både detta och så kallade A1-intyg, som visar att man är socialförsäkrad i hemlandet, saknas riskerar såväl uppdragsgivare som arbetare skattesmällar.

I de fall Arbetet skrivit om denna vecka har företagen krävts på arbetsgivaravgifter i efterhand. Arbetarna har sedan krävts på svensk inkomstskatt. Skatteverket menar att de arbetat så osjälvständigt att de ska beskattas som anställda.

Pia Bergman konstaterar att det är större sannolikhet att bli skattskyldig i Sverige som anställd än som utländsk företagare.

När handlingar saknas kan alltså pengarna till staten krävas i efterhand. Det blir knepigare när arbetarna faktiskt har skaffat svensk F-skattsedel, även om de inte skattar här.

Även i dessa fall kan det vara tveksamt om arbetarna verkligen är självständiga företagare.

Pia Bergman konstaterar att det på en del byggen kan se likadant ut för F-skattare och anställda.

– Man hämtar verktygen på samma ställe, man får lönen eller fakturan betald på samma sätt. Man har samma skyddsutrustning, samma västar på, samma uppdrag och arbetstider, säger hon.

Vad tjänar företag då på att anlita F-skattare?
– Man slipper ansvaret för redovisning av skatter och avgifter och kostnaden för det.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredare som ska se över F-skattesystemet. En av de frågor som utredaren, Lars-Erik Lövdén, ska se över är hur vanligt det är att personer som egentligen är anställda anlitas som företagare.

Pia Bergman önskar att det fanns bättre möjlighet att dra in F-skattsedlar då de missbrukas.

– Då ska Skatteverket ha möjlighet att plocka bort registreringen snabbt, säger hon och konstaterar att det inte går i dag.

Även frågan om när F-skattsedlar ska kunna återkallas ligger på den statliga utredarens bord.

På Pia Bergmans önskelista står också en skyldighet för utländska ensamföretagare att registrera sig i Sverige, så att de blir synligare för myndigheterna. Detta ingår inte i utredningen.

Skattefakta

A1-intyg
Visar att den som arbetar tillfälligt i Sverige är socialförsäkrad i hemlandet. Det innebär att arbetsgivaren inte ska betala arbetsgivaravgifter för detta till skattemyndigheten i Sverige.

F-skatt
En svensk F-skattsedel visar att man är registrerad och godkänd som företagare i Sverige. Det betyder inte automatiskt att man ska skatta i Sverige, men att man själv ansvarar för skatt och sociala avgifter där detta ska betalas.

Var ska man betala skatt?
Den som är anställd i ett utländskt företag kan arbeta i Sverige i max 183 dagar utan att betala inkomstskatt här. För egenföretagare görs en bedömning av bland annat hur stadigvarande de vistas i Sverige.