Riksrevisionen ändrar nu synen på varför Sverige har så dålig matchning mellan lediga jobb och arbetssökande.

Kompetensbristen gäller inte bara lågutbildade, skriver man i en ny rapport. Det gäller även yrkesutbildade som trots ett aktivt arbetsliv har svårt att matcha kompetenskraven för att ta nya jobb.

Det här är en bekräftelse på LO:s tjat om vikten av det livslånga lärandet inom LO-sfären.

Vi måste tillbaka till en bred kompetensförsörjning och en bra arbetsmarknadsutbildning efter Alliansens år av fas 3 och utbildningsförakt för lågavlönade.

Över 100 000 jobb står i dag lediga, främst i LO-yrken.

Men enligt Riksrevisionen kan bara en tredjedel av matchningsproblemen förklaras av det vi ofta får höra, att de arbetslösa tillhör speciella grupper som nyanlända, äldre eller lågutbildade. Svårigheterna att matcha jobbkraven gäller i stället även det Riksrevisionen kallar ”förhållandevis väletablerade grupper”.

Arbetsmarknadsutbildning behandlades som ett skällsord under den borgerliga regimen som i stället lade krut på att skapa lågbetalda, meningslösa och lågproduktiva sysslor.

Riksrevisionens rapport visar hur viktigt det är att i stället uppfylla LO:s önskemål om ständig kompetensutveckling för att gynna arbetstillfällen och svensk ekonomi.