Med en smal och lång träribba rör Robert Sundin om i kryolitsmältan i den nystartade ugnen för att få gas att frigöras. Träribban brinner när han lyfter upp den ur smältan som är nästan 1 000 grader.

Han sköter ugnarna i Kubals aluminiumsmältverk i Sundsvall.

Just nu tar han hand om 120 ugnar som finns i två rader längs en sträcka på 650 meter. Väggarna är av plåt och golvet är bara ett galler som vinden blåser in genom.

– På hösten och våren är temperaturen lagom, men på vintern är det för kallt och på sommaren för varmt, säger han och berättar att han behöver dricka 5–6 liter varje skift på sommaren.

Sammanlagt finns det nästan 300 ugnar i fabriken och de drivs av mycket stark ström, som skapar kraftiga magnetfält.

För att visa släpper han en stor järnbult på golvet. Den dras med en kraftig smäll till ugnens plåtsida.

– Jag halkade in på ett bananskal. Jag började som sommarvikarie och efter några år som vikarie fick jag fast jobb, säger han.

Jag halkade in på ett bananskal. Jag började som sommarvikarie och efter några år som vikarie fick jag fast jobb

Robert Sundin

Robert Sundin arbetar skift och det gillar han; det ger så långa ledigheter, men när han väl jobbar finns det inte tid för något annat.

– Skiftet sliter på kroppen och det blir jobbigare med åren.

En smutsig gul lastbil kör mellan ugnarna. Det är tappbilen. Föraren suger upp smält aluminium från botten av ugnar och kör smältan till gjuteriet.

Robert Sundin berättar att jobbet utvecklats. Det är inte lika tungt och smutsigt längre, men under samma tid har tillverkningstakten också ökat.

Sedan han började har antalet anställda nästan halverats samtidigt som mer aluminium produceras och det beror inte bara på att tekniken blivit bättre enligt honom.

Skiftet sliter på kroppen och det blir jobbigare med åren

Robert Sundin

– Om man ska orka vara kvar får tempot inte bli för hårt, säger han.

Han har kläder som ska skydda mot stänk från ugnarna. Och när han öppnar luckan till ugnen har han visir och en andningsmask som ska skydda mot skadliga gaser.

Med ett spett rensar han smältans yta. Spettet glöder när han lyfter upp det.

– Visst har jag tittat efter andra jobb, men jag har inte hittat något som sammantaget är bättre än det här, säger han.

En arbetsdag med Robert Sundin

17.48 Skiftet börjar

Skiftet börjar. Möte med det skiftet som slutar sitt arbetspass. Får veta att ugn 266 ska startas.

18.00 Organisering

Skiftlaget organiserar arbetet.

18.15  Mäter temperaturen

Mäter temperaturen i ugnars kryolitsmälta.

19.00 Dricker vatten och fortsätter mäta temperaturer

19.45 Tar metallprover i ugnarna

21.00 Paus

Paus – mackor och juice. Äter inte så mycket på natten.

21.15 Metallprover

Fortsätter med metallprover

22.00 Kryolit tillsätts i den nyss startade ugnen. Den smälter och blir flytande.

24.00 Möte om starten av ugn 266.

01.00 Skyddsrond

Robert Sundin deltar i en skyddsrond

02.10 Håller koll på den startade ugnen

06.00 Slut

Skiftet slutar.

Om Robert Sundin

Är: 40 år. Elektrolysoperatör hos Kubal i Sundsvall.

År i yrket: 20.

Lön: Cirka 35 000 kronor i månaden med ob- och skiftersättningar.

Arbetstider: 6-skift - 29 timmar i veckan i genomsnitt. Skiften är 12 timmar och de längsta ledigheterna är 14 dagar och de infaller 7 gånger på ett år men ingen särskild semester.

Utbildning: Samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och internutbildning på Kubal.

Bäst med jobbet: Variation mellan olika arbetsuppgifter i skiftlaget.

Sämst med jobbet: Tuff arbetsmiljö, varmt vid ugnarna.

Om Aluminiumtillverkning

• Råvaran är aluminiumoxid. Aluminium utvinns med elektrolys vilket innebär att mycket stark ström delar upp aluminiumoxiden i flytande aluminium och syre som binds i koldioxid.

• Den starka strömmen är på 160 000 ampere och den går igenom kryolitmältan. Kryolit består av natrium, aluminium och fluor och ämnet används framför allt för framställning av aluminium.

• I varje ugn tillverkas 1 200 kilo aluminium per dygn. På Kubal finns nästan 300 ugnar.  Kubal är Sveriges enda aluminiumsmältverk.