Just när majoriteten av LO-förbund sagt ja till förhandlingar om nya etableringsjobb startar Svenskt Näringsliv ett krypskytte mot dessa förhandlingar.

De ondgör sig över att alla LO-förbund inte velat ställa sig bakom den första principöverenskommelsen om etableringsjobben.

Det är en svårförståelig och onödigt konfrontativ inställning. LO-förbundens olika syn på förslaget om etableringsjobb, som alltså ännu inte är färdigförhandlat, beror på olika förutsättningar i respektive sektor.

Byggnads och GS-facket har till exempel redan en modell kring frågan med sina motparter.

Målarna har ett lärlingsavtal som skulle krocka med etableringsjobben som de nu är tänkt att utformas.

Även Fastighets har redan i dag ett mycket utvecklat system med statliga stöd och vill inte riskera ett överutnyttjande av stöden.

Att från centralt arbetsgivarhåll kritisera de förbund som av olika skäl står utanför eller vill avvakta och kräva att de redan nu ska dödförklara sina egna överenskommelser kan aldrig ses som en berättigad oro.

I stället är det en styrka att facken vill anpassa etableringsinsatser efter bransch och sektor.

Respektive fack har störst kunskap om den verklighet de egna medlemmarna arbetar under. Låt dem använda denna kunskap.