• Turordningsreglerna avskaffas till förmån för regler baserade på kompetens.

• Möjligt att undanta upp till fem personer från turordningslistan för företag upp till 49 anställda.

• Uppsägning på grund av personliga skäl ska bli mindre svårt.

Lagstadgat avgångsvederlag ska ges till dem som sägs upp.