Den psykiska ohälsan ökar. Forskningen pekar allt som oftast ut arbetsrelaterade orsaker och att samhällets krav blir ett tungt ok att bära för individen.

De vårdande instanserna går på knäna av alla patienter som på grund av stress och utmattning inte längre fungerar.

Mot bakgrund av detta är det ytterst märkligt att högern letar fram sina nygamla lösningar som ytterligare förstärker bördan för väldigt stora grupper i samhället.

Högern vill, tillsammans med sina tankesmedjor, att vi jobbar längre innan vi går i pension. De vill att det ska bli dyrare att organisera sig i fackföreningar och att tryggheten på våra arbetsplatser ska försvagas genom ett frontalangrepp på las.

Vidare tycker högern att arbetsmiljöarbetet borde prioriteras ner och man vill göra inskränkningar på strejkrätten. Man vill ge sig på den svenska modellen och lagstifta om lägre löner.

Pressen på dem som är sjuka ska ökas ytterligare

Björn Molin

Man föreslår till och med att ta bort den lagstadgade semestern, som man anser är tvingande!

Pressen på dem som är sjuka ska ökas ytterligare genom att sänka sjukersättning, öka antalet karensdagar och trycka på Försäkringskassan för att snabbt få oss ur sjuksängen.

Barnen kommer inte heller undan. De ska betygsättas i ung ålder och få kortare sommarlov. De ska i väldigt liten omfattning få fördjupa sig i estetiska ämnen och den för inlärningen så viktiga skolidrotten, ska skäras ner.

Högern ser hellre att privata aktörer i skolan kan göra stora vinster, än att resurser går till skolor som har svåra utmaningar och elever med särskilda behov.

Ohälsan hos barn, pensionärer och vuxna kan inte botas av plåster i form av skattesänkningar som främst kommer höginkomsttagare till del

Björn Molin

Om borgerlighetens förslag skulle realiseras, kommer en redan överbelastad psykiatri att kollapsa under trycket från människor med utmattningssyndrom. De stressrelaterade fysiska sjukdomarna som följer ökar vårdköerna i landstingen och kostnaderna för samhället kommer bli enorma.

Ohälsan hos barn, pensionärer och vuxna kan inte botas av plåster i form av skattesänkningar som främst kommer höginkomsttagare till del.

Nej, ohälsan botas av ett trygg och solidariskt samhälle där vi får mer tid till varandra och där vi får arbetsro.