Att kvinnor undviker fackliga kurser på grund av sexuella trakasserier är ingen nyhet för LO-ledningen, men fullständigt oacceptabelt, anser Karl-Petter Thorwaldsson, som Arbetet/Sekotidningen når under Europafackets möte inför toppmötet i Göteborg. Han välkomnar öppenhet och tillägger att trakasserier är en fråga som LO jobbat med i många år.

– Men man kan aldrig säga att man gör tillräckligt om problemen finns kvar.

Annika Nilsson, kanslichef på LO som är huvudman för och ordnar kurser på Runö, säger att utvärderingar och undersökningar har visat att en del kvinnor inte vill gå på kurser.

– Det är inte bara sexuella kränkningar, utan att man känner sig väldigt utsatt på den typen av arrangemang, säger hon.

Tillsammans med Runö ser LO över hur tryggheten på utbildningarna kan förbättras. En fråga är att det förekommer mycket alkohol under kvällsaktiviteterna.

– Vi har fattat beslut i LO:s representantskap att vi inte representerar med alkohol. Och jag tycker att den frågan är relevant att ställa sig i frågan om utbildningar. Men samtidigt är det vuxna människor. Vi bjuder ju inte på alkohol, utan folk inhandlar den själv, säger Annika Nilsson.

Vad ska förändras konkret på Runö?
– Vi är inte där än. Vi har pratat med dem om vi kan rama in utbildningarna på ett annat sätt. Och framför allt lyssna på dem som gått utbildningarna, ta deras berättelser på allvar. Men tyvärr är det så att människor gör övertramp. Och då är det viktigt att vi agerar omedelbart, och tittar på de rutiner vi har, om vi ska skärpa dem, säger Annika Nilsson.

Att tysta ner sexuella trakasserier är helt fel väg att gå, anser Karl-Petter Thorwaldsson. För Arbetet/Sekotidningen har kvinnor berättat om en tystnadskultur som bottnar i en omsorg om organisationen. Han kan förstå risken, eftersom LO står för alla människors lika värde.

– Om det då inte stämmer med den ideologiska bilden i deras upplevelse tror jag att det finns en risk att man med hänsyn till den fajt vi gör gemensamt håller tyst om sånt man upplever själv, säger Karl-Petter Thorwaldsson, men vänder på bilden:

– De blir ju ännu mer inspiratörer för det vi gör på arbetsplatserna om de talar ut om saker som är fel i facket.