Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Sammandrabbningen inleddes med att gruvarbetarna öppnade eld, uppger militären. En av soldaterna skadades.

Området är hårt drabbat av organiserad brottslighet.

Landet genomgår en svår ekonomisk kris. Regionen ligger nära gränsen mot Brasilien och är rikt på guld och andra naturtillgångar.