Arbetet har den senaste veckan skrivit om så kallat falskt företagande i byggsektorn.

Det handlar om personer som i praktiken jobbar som anställda, men som hanteras som egenföretagare. De omfattas inte av kollektivavtal.

I intervjuer vi gjort nämns upprepade gånger Storbritannien, för att ensamföretagande är mer utbrett där.

Byggnads ombudsman Håkan Bellenby i Växjö hänvisar till hur han menar att det kan se ut där när han argumenterar mot ett ökat användande av F-skattare i Sverige:

– Tio man utanför grinden; ”Jag behöver er tre i dag, ni andra kan gå hem”. Det är inte det samhället vi vill ha, vi vill ha ett tryggt samhälle med den svenska modellen.

I Storbritannien finns ett särskilt skattesystem för enmansföretagare i byggsektorn. Drygt en miljon arbetare ingår där.

Facket Unite tror att en klar majoritet av dessa är så kallade falska egenföretagare. Uttalandena från Unite förmedlas via en presstalesperson som uppger att Jerry Swain, nationell företrädare för Unite i byggbranschen, står bakom dem.

Med falska företagare avses personer som egentligen jobbar som anställda. Unite uppger att de har fasta tider, att de måste lyda instruktioner och inte har eget material.

Allt detta kännetecknar ett anställningsförhållande. Samtidigt saknar de alla grundläggande rättigheter som följer med anställningar, eftersom de hanteras som företagare.

– Arbetare kan bli sparkade utan förvarning, de får inte semesterlön, sjuklön eller pensioner, uppger Unites talesperson.

Detta beskrivs som ett växande problem sedan decennier. Unite kampanjar för en politisk lösning med tydliga regler om vem som är anställd. Redan 2014 gjordes regeländringar för att komma åt problemet men enligt Unite har det inte fått önskad effekt.

Fortfarande uppges det falska företagandet öka samtidigt som nya, otrygga sätt att anlita personal växer.

Parallellt med politiskt lobbyarbete jobbar Unite också med att försöka göra överenskommelser med företag om att dessa ska direktanställa i sina projekt.

En skillnad mot Sverige är att brittiska ensamföretagare i byggsektorn kan vara med i facket.

Svenska Byggnads har diskuterat om ensamföretagare borde kunna bli medlemmar, men på kongressen 2014 togs beslut i motsatt riktning.