Den ekonomiska uppgången gör att de allra äldstas andel i arbetskraften ökar, enligt en ny rapport från Statistiska centralbyrån.

Men medan företag söker arbetskraft med ljus och lykta gör Alliansen sitt bästa för att hindra folk från att arbeta.

Genom att ändra lagen om anställningsskydd vill de borgerliga partierna göra det lättare att sparka äldre arbetskraft, just den grupp som har svårast att få jobb om de en gång hamnar i arbetslöshet, vilket en kartläggning från IFAU i våras mycket tydligt visar.

Forskarna skickade ut 6 000 fiktiva jobb-ansökningar där de varierade åldern på den sökande. De skriver:

”Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare faller kraftigt redan i 40-årsåldern, och minskar sedan med den sökandes ålder.”

Lagen om anställningsskydd är starkt förhandlingsbar men har en tydlig linje; den prioriterar att äldre ska få behålla sina jobb eftersom dessa har svårt att få nya jobb om de en gång blir arbetslösa.

Unga däremot, har lätt att få nya jobb.

Att vi har borgerliga politiker som vill bryta upp denna ordning och aktivt ställa en stor grupp människor permanent vid sidan av arbetskraften är i sanning häpnadsväckande.

Även med en borgerlig grundsyn där sänkta skatter är bättre än allmän välfärd borde det vara viktigt att de som kan jobba också jobbar.