Det visar en undersökning av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Småbarnsföräldrar som har sina egna föräldrar boende i samma kommun är inte sjukskrivna lika ofta som de vars föräldrar bor längre bort.

Närheten till farmor och farfar har störst betydelse för pappan innan barnen fyller fem år, medan mormor och morfar blir viktiga för mammorna när barnen fyllt sex år, enligt SCB.

Före första barnet är mäns och kvinnors sjukskrivningar ungefär lika, därefter stiger kvinnors sjukskrivningstal medan männens ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.