I skyliften stod en 23-årig och en 59-årig elmontör eftermiddagen den sjunde november förra året. Båda miste livet då elledningen skickade 30 000 volt genom deras kroppar. De arbetade med att rusta elledning på Ellevios nät, anlitade via en underentreprenör.

– Det är tyvärr så att jag inte har fattat något beslut i ärendet ännu, säger åklagare Ann-Marie Helander ett år senare.

Det är hon som så småningom fattar beslut om det ska väckas åtal mot någon till följd av dödsolyckan. I nuläget väntar hon på att få in den utredning som Arbetsmiljöverket gör i samarbete med Elsäkerhetsverket.

– Det är inte ovanligt att det tar tid i sådana här ärenden. De är ju inte helt okomplicerade, säger Ann-Marie Helander.

Vad betyder det för möjligheten att driva ett sådant här fall att det tar så lång tid?
– Det påverkar kanske inte mitt fortsatta arbete i någon större grad. Det är bara det att tidsfaktorn är ju alltid besvärande när det gäller bevis – vittnen som ska komma ihåg och så vidare, säger hon.

Arbetsmiljöinspektören Paul Keenan håller i utredningen på Arbetsmiljöverket.

Han säger att man behöver klargöra vissa förutsättningar internt men att hans mål är att utredningen ska vara klar i december i år.