Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Avtalet som slöts mellan sjuksköterskeförbundet Kenya National Union of Nurses (Knun), guvernörer och regeringen garanterar alla sjuksköterskor löneökningar, rapporterar nyhetsbyrån Allafrica.

Fler än 20 000 sjuksköterskor som strejkat i över fem månader ska bland annat få ett direkt lönepåslag om cirka 1 200 kronor och därefter ska detta utökas med 400 kronor årligen.

Sjuksköterskorna börjar arbeta på fredag, 10 november.

Alla disciplinärenden som inletts mot sjuksköterskor under strejken ska dras tillbaka och löner som fryst inne ska utbetalas senast vid årsskiftet.