Det finns i dag runt 2 300 arbetsmiljöregler sorterade i 72 olika föreskriftshäften. Utan att sänka kraven på god arbetsmiljö vill Arbetsmiljöverket nu banta ner föreskriftshäftenas antal till 17.

Samtidigt ska verket satsa mer på att reglerna även finns tillgängliga digitalt.

– Förutsättningarna att leva upp till föreskrifterna blir bättre. Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet, säger Torben Vincentsen, som ansvarar för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Regelförändringen är en del i EU:s arbete med att förenkla och minska antalet regler för företagen.

Arbetsmiljöverket har under de senaste åren redan halverat antalet föreskrifter från 140 till dagens 72 och enligt en granskning som de fackliga medlemstidningarna Dagens Arbete och Byggnadsarbetaren nyligen publicerat har det lett till mer allmänna och otydliga krav.

Att färre regler leder till sämre skydd förnekar dock EU-kommissionären Frans Timmerman som leder avregleringsarbetet i EU.

– Kritikernas ståndpunkt har alltid varit att avreglering betyder lägre socialt och arbetsmiljömässigt skydd. Men vi har minskat reglerna och antalet förslag – inte nivån på skyddet, säger Frans Timmermans, till de båda medlemstidningarna.

Både LO och Svenskt Näringsliv har kritiserat att de inte fått vara tillräckligt delaktiga i Arbetsmiljöverkets arbete. LO fruktar också att den nya strukturen som föreslås inte innebär någon förenkling.

I Norge har en liknande förändring redan genomförts och där är varken fack eller arbetsgivare nöjda.

I en debattartikel i Dagens Arbete varnar Edvard Eidhammer Sørensen, rådgivare på norska LO:s största fackförbund i privat sektor, Fellesforbundet, för att minska antalet föreskrifter.

Enligt honom har den så kallade förenklingen snarare gjort de krångligare att hitta bland reglerna i Norge.

”Tidigare kunde vi gå till bokhyllan och plocka fram den föreskrift som handlade om exakt det vi letade efter. Nu måste vi i stället gå igenom innehållet i flera av de sex nya föreskrifterna för att hämta samma information som tidigare fanns samlad i en enda förordning” skriver han.

Det är ännu inte klart att det blir just 17 föreskrifter i framtiden, eller att det förslag som nu presenterats blir verklighet.

I början av 2018 ska Arbetsmiljöverkets generaldirektör besluta om myndigheten ska gå vidare med den föreslagna strukturen. Om så blir fallet kan den nya regelstrukturen vara på plats tidigast i slutet av år 2021.