– Detta är ytterligare en viktig del i det prioriterade arbetet med att göra Lunds kommun till en bättre arbetsgivare och att kommunen ska vara en attraktiv plats att arbeta på. Initiativet kom från våra medarbetare, vilket gör att detta beslut känns extra angeläget, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, i ett pressmeddelande.

I beslutet från kommunstyrelsen framgår det att de anställda ska kunna byta semesterdagstillägg till fyra eller fem lediga dagar, beroende på antalet semesterdagar.

Nu ska kollektivavtal förhandlas fram med berörda fackförbund och dessa kommer sedan att beslutas om i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

– Möjligheten till fler semesterdagar är viktig för att skapa ett hållbart arbetsliv och kommunstyrelsens beslut är välkommet, säger Anna Nilsson, ordförande Visions Lundaavdelning, i ett pressmeddelande.