Varför fick du jobbet?
– Jag har i tio års tid utvecklat, lett och organiserat arbetet med att stötta kvinnorättsförsvarare i de mest utsatta konfliktländerna. Regeringen tyckte väl att jag hade kompetens att utveckla en ny myndighet.

Vilken sorts arbetsledare är du?
– Jag är väldigt, väldigt engagerad. Jag har jobbat med de här frågorna, till och från, i hela mitt liv. Jag är målmedveten, envis och lite rastlös. Men det blir ingen verksamhet utan engagerade och kunniga medarbetare. Som chef i dag är man ingen expert. Jag är definitivt ingen expert, utan en generalist. Man ska omge sig mig experter. Särskilt när man arbetar med ett sådant brett fält som vårt, som täcker alla samhällsområden.

Hur kommer jag som medborgare märka att ni finns?
– Vi kommer ju framför allt att fungera som ett stöd till jämställdhetsarbetet i hela landet, på myndigheter, i kommuner, landsting och län. Men också med analyser och se vilka åtgärder som fungerar. Vi kommer att ha experterna och vi kommer att regelbundet redovisa resultat. Men jag får återkomma till hur ofta.

Förklara skillnaden mellan JämO och er?
– Den tydligaste skillnaden är att JämO, som sedan gick upp i DO var och är begränsad till diskrimineringslagen och därmed utgår mycket från individen. Det är ett slags golv, en mininivå. Vi ska jobba mer framåtsyftande, strukturellt med långsiktiga behov.

#Metoo verkar visa att i stort sett alla kvinnor har varit sextrakasserade. Kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnodominerade yrken är lägre värderade. I Sverige, ett av de mest jämställa länderna. Vad är problemet?
– Det korta svaret är att samhällsförändringar tar tid. Men Sverige bör inte nöja sig med att jämföra sig med andra länder utan jobba med de egna jämställdhetsmålen, som vi har satt upp. På globl nivå finns viss anledning till oro när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Och här har vi också sett en slags förtäckt debatt om barnmorskor och samvetsklauserl, men som slår mot aborträtten. Fast den är inte så högprofilerad i Sverige. Men på det stora hela går utveckligen framåt, när det gäller utbildning och barna- och mödradödlighet.

Ni ska också jobba med män och pojkar, hur?
– Jämställdhet handlar om både kvinnor och män, att öka livskvaliteten för alla. Vi kan till exempel se hur Arbetsförmedlingen behandlar kvinnor och män. Eller sådant som hälsa, där vi vet att män söker sjukvård för sent, som med prostatacancer, att självmordsfrekvensen är högre bland män liksom ensamheten. Man måste ha de glasögonen på, att titta och fråga på andra sätt, för att se skillnader för både kvinnor och män.

Vad gör du första dagen på jobbet?
– Träffar personalen förstås. Tråkigt svar, men självklart är det så.

Tidigare jobb och uppdrag

Lena Ag var med och bildade organisationen Kvinna till Kvinna, i samband med Balkankrigen. Sedan tio år har hon lett den. Hon har också varit politiskt sakkunnig i biståndsfrågor på utrikesdepartementet, projektledare på justitiedepartementet för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt ingått i Margot Wallströms kabinett under hennes tid som vice ordförande för EU- kommissionen. Hon har också varit kampanjledare på Greenpeace och jobbat på Utbildningsradion.